سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
درباره محصول- نگارش:

توجه داشته باشید اطلاعیه مندرج در این صفحه، روزانه به روزرسانی می گردد. لذا حتما چند ساعت پیش از شروع آزمون خود اطلاعات مربوط به آن را مشاهده نمایید.

 دانلود آخرین اطلاعیه شیوه نامه آزمون های پایان ترم (ویژه دانشجویان) 

  جهت اجازه ورود به آزمون های پایان ترم فرادید، در پایان هر نیمسال ، یک روز قبل از شروع اولین آزمون فرادید ملزم به تکمیل "ارزشیابی اساتید" همه دروس خود در سامانه هم آوا می باشید.

 

شماره تماس دانشکده ها جهت رسیدگی به مشکلات آزمون های فرادید

دانشکده پرستاری و مامایی 02332395054 داخلی 594 و شماره 09192734744 خانم بیرجندی

دانشکده پیراپزشکی  32395054 داخلی 599

دانشکده بهداشت 02332361718 خانم بخارائیان

دانشکده پزشکی (دانشجویان علوم پایه): 02332395054 داخلی 534 : خانم داوردوست، 32394031-023 خانم دهقان. و 09227344903 خانم فیض منش

دانشکده پزشکی (دانشجویان بالینی): واحد آموزش بیمارستان مربوطه

دانشکده پرستاری و مامایی:

در آزمونهای چند استاده:برای مشاهده تمام سوال استادان یک درس به پنل کاربری مراجعه فرمائید در ورود به آزمون فقط سوال اولین استاد نشان داده میشود

آزمون مفاهیم پایه:شامل سوال تستی و تشریحی آقای عباسی و تستی آقای خطیبی است

بزرگسالان(1): سوال تستی و تشریحی آقای خطیبی است

فیزیوپاتولوژی(1):سوال تستی دکتر صیدآبادی،دکتر شیبانی،دکتر عامریان و تشریحی خانم باغانی است

مراقبتهای ویژه گوارش ارشد:سوال تستی دکتر باقری و تستی دکتر ابراهیمی

آمار و روش تحقیق ارشد ویژه و سالمندی:سوال دکتر ابراهیمیبصورت بارگزاری فایل است.دکتر خواجه یک مقاله پیوست سوالات است.سوال دکتر باقری تستی است.سوال دکتر دادگری تشریحی است و سوال دکتر طالبی برای ارشد سالمندی است.

روشها و فنون آموزش ارشد مشاوره:سوال تشریحی خانم زروج حسینی و تشریحی دکتر متقی است

آزمون كامپيوتر آقاي دكتر غراوي و خانم دكتر گلي (دكتري بهداشت باروري ) به صورت تشريحي مي باشد زمان آزمون 8:30 صبح

آزمون توانمند سازي زنان (دكتر متقي و دكتر صالحين ) دكتري بهداشت باروري روز دوشنبه 18 بهمن ساعت 8:30 سوالات به صورت تشريحي 

 

دانشکده پزشکی

امتحان علوم تشریح سیستم اسکلتی راس ساعت 11بصورت تستی و امتحان فیزیولوژِی گوارش ساعت 11بصورت تشریحی و زبان عمومی ساعت 11بصورت تستی-فیزیولوژی کلیه بصورت تشریحی ساعت11برگزار می گردد امتحان مقدمات علوم تشریحی بخش تستی ازمون ساعت 11 و بخش تشریحی ساعت11/35برگزار می گردد-ازمون علوم تشریحی ادراری تناسلی بخش تستی در ساعت11و بخش تشریحی ساعت11/25برگزار می گرددامتحان فارسی بخش تستی ساعت 11 و بخش تشریحی ازمون ساعت11/25برگزار می گرددازمون فیزیولوژی خون ساعت 11ازمون علوم تشریح تنفس ساعت13بصورت تستی برگزار می گردد

بیمارستان امام حسین: 

.بیمارستان بهار:

دانشکده پیراپزشکی : 

 

 

 

 

دانشکده بهداشت: